Nau Now

 

CAT ENG ESP

Nau Now és el resultat de l’experimentació i la improvisació en patrons sonors i de moviment, repeticions, parades i trencament d’ aquests patrons. Ens inspiren paisatges sonors romàntics que obren la porta a allò abstracte i a diferents possibilitats d’interpretació.
Presentat a CRA’P, Juny 2011
Projecte en Residència al CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés,
Col.laboració amb CRA’P, Pràctiques de creació escènica

Any:2011
So experimental: Antoine Berthiaume (banjo i artefactes sonors)
Dansa- improvisació: Zoe Balasch

http://vimeo.com/user20848149/

http://antoineberthiaume.com/
http://www.cra-p.org/


NAU NOW

Nau Now is the result of experimentation and improvisation in sound and movement patterns , repetitions and stillness. We are inspired by romantic soundscapes that open the door to the abstract and different possibilities of interpretation.
Project in residence at CeRRCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés,
Collaboration with CRA’P, Pràctiques de creació escènica

Year:2011
Experimental sound: Antoine Berthiaume (banjo and sound artifacts )
Dance improvisation: Zoe Balasch

https://vimeo.com/user20848149

http://antoineberthiaume.com/
http://www.cra-p.org/


NAU NOW

Nau Now es el resultado de la experimentación y la improvisación en patrones sonoros y de movimiento, repeticiones, paradas y la rotura de estos patrones. Nos inspiran paisajes sonoros romanticos que abren la puerta a lo abstracto y a diferentes posibilidades de interpretación.
Proyecto en Residencia en CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés,
Col.laboración con CRA’P, Pràctiques de creació escènica

Año:2011
Sonido experimental: Antoine Berthiaume (banjo y artefactos sonoros)
Danza-improvisación: Zoe Balasch

https://vimeo.com/user20848149

http://antoineberthiaume.com/
http://www.cra-p.org/

Advertisements

Comments are closed.