Geografies emocionals

CAT ENG ESP

La video-creació Geografies emocionals (2012) és el resultat d’una col.laboració amb Claire Le Clezio, artista visual resident al CeRCCa la tardor del 2012. Prenem com a punt de partida la recerca teòrica Laboratori de Paisatges Transitoris (2011) i iniciem un seguit de converses i exploracions al territori que acabarà amb la realització d’aquesta vídeo-creació per a ser projectada en gran format . L’objectiu del vídeo és crear vincles entre vessants artístiques, geogràfiques, estètiques i territorials en relació al paisatge penedesenc per sensibilitzar i invitar al públic a reflexionar sobre aquesta realitat que és tema d’actualitat.

Durant el procés de creació vam investigar allò que no és tan evident en la percepció del paisatge, entenent que aquest no és tant sols allò que es veu, sinó també allò que no es veu però que hi és present. El mètode de recerca per aprofundir en la comprensió i representació dels valors intangibles del paisatge es basa en la dansa i les visuals: Les visuals i l’art relacional on la videocàmera serveix com un element de registre. La dansa és el medi de recerca corporal i sensorial que alhora també és un instrument de registre.

“Una obra sobre el paisatge , concretament del Penedès , un paisatge de vinyes , entre molts altres que hi trobem. Una geografia variable, emocional, que és experimentada de manera diferent per cada persona .L’obra està basada en un intercanvi , entre una persona que té la seva pròpia història i coneix aquest paisatge a través de l’experiència del seu cos en moviment i jo, amb la meva càmera i la meva percepció de la imatge en moviment, que descobreix aquest paisatge , amb la meva història cultural diferent dels catalans .” Claire Le Clezio

El video ha estat presentat a:

-Participació NU DANCE FEST 2015, Bratislava SLOVAKIA (Novembre 2015)
-Exposició aniversari CeRCCa 2009-14 (juny 2015)
-Espai escènic Rimaires, Cava Guilera, (juliol 2014)
-IV Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola, VINSEUM , Museu de la cultura del Vi (juny 2013)
-Fira de Medi Ambient de St.Cugat de Sesgarrigues (setembre 2013).

Idea i creació: Claire Le Clezio i Zoe Balasch
Filmació i edició: Claire Le Clezio
Dansa i coreografia: Zoe Balasch

//clrleclezio.wix.com/clrleclezio

https://vimeo.com/110133559


EMOTIONAL GEOGRAPHIES

Emotional Geographies (2012) is a video-production as a result of the artistic collaboration with the visual artist Claire Le Clezio, resident at CeRCCa in autumm 2012. The starting point is the theoretical research Laboratory of transitory landscapes (2011) and later on many conversations between each other. Emotional Geographies is a video -creation to be projected in large format. The aim of the video is the public awareness raising about the Penedès landscape and the creation of links between the artistic, geographical , aesthetic and territorial perspectives. The video approach the audience to reflect on this reality, which is currently in public discussion.
During the process of creation , we investigated what is not so obvious in the perception of the landscape , understanding that landscape is not only what is perceived , but as well what is not perceived,but which is nevertheless present.

The research method to go in depth into the understanding and representation of intangible values of the landscape is based on visuals and dance. Visuals and the relational art where the videocàmera is a tool of recording. The dance as a corporal and sensory research medium and at the same time, the dance itself is a tool of recording .

A performance about the landscape , particularly of the Penedès , a landscape of vineyards , among many others we found. A variable geography , which is perceived in a different way by every person .The work is based on an exchange between a person who has her own history and knows the landscape through the experience of her body in motion and me, with my camera and my perception of the moving image. I discover this landscape, with my cultural history, which different from the one of the Catalans. ” Claire Le Clezio

The video creation has been presented:

-Participation NU DANCE FEST 2015, Bratislava SLOVAKIA (November 2015)
– Can Marçal, CeRCCa exhibition (June 2015)
– Rimaries stage, Cava Guilera, Subirats (July 2014)
-IV Congress of Art and Landscape, VINSEUM Museum of vine culture, Vilafranca del Penedès (June 2013)
-Environtmental fair in St.Cugat de Sesgarrigues (September 2013).

Idea and design: Claire Le Clezio i Zoe Balasch
Recording and edition: Claire Le Clezio
Dance and choreography: Zoe Balasch

//clrleclezio.wix.com/clrleclezio

https://vimeo.com/110133559


GEOGRAFIAS EMOCIONALES

La video-creación Geografias emocionales (2012) es el resultado de una col.laboración con la artista visual Claire Le Clezio, residente en el CeRCCa el otoño del 2012. Tomamos como punto de partida la investigación teorica Laboratorio de Paisajes Transitorios (2011) e iniciamos conversaciones y exploraciones en el territorio que finalitzará con la realización de esta video-creación para ser proyectada en gran formato . El objetivo del vídeo es crear vinculos entre vertientes artísticas, geograficas, esteticas y territoriales en relación al paisaje del Penedès para sensibilitzar e invitar al publico a reflexionar sobre esta realidad, que es tema de actualidad.

Durante el proceso de creación investigamos aquello que no es tan evidente en la percepción del paisaje, entendiendo que este no es solamente aquello que vemos, sino también aquello que no se ve pero que está presente. El metodo de investigación para profundizar en la comprensión y representación de los valores intangibles del paisaje se basa en la danza y las visuales: Las visuales y el arte relacional donde la videocamara sirve de elemento de registro.La danza es el medio de investigación corporal y sensorial que al mismo tiempo también es un instrumento de registro.

“Una obra sobre el paisaje , concretamente del Penedès , un paisaje de viñedos , entre muchos otros que encontramos. Una geografia variable, emocional, que es experimentada de manera diferente por cada persona .La obra está basada en un intercambio , entre una persona que tiene su propia historia y conoce este paisaje a través de la experiencia de su cuerpo en movimiento i y yo, con mi camara y mi percepción de la imagen en movimiento, que descubre este paisajee , con mi historia cultural diferente de la de los catalanes .” Claire Le Clezio

El video ha estado presentado en:

-Participación NU DANCE FEST 2015, Bratislava SLOVAKIA (Noviembre 2015)
-Exposición aniversari CeRCCa 2009-14 (juny 2015)
-Espacio Escenico Rimaires, Cava Guilera, Subirats (julio 2014)
-IV Congreso de Arte y Paisaje Vitivinícola, VINSEUM, Museo de la Cultura del Vino, Vilafranca del Penedès (junio 2013)
-Feria de Medio Ambient de St.Cugat de Sesgarrigues (septiembre 2013).

Idea i creación: Claire Le Clezio y Zoe Balasch
Filmación y edición: Claire Le Clezio
Danza y concepto escenico: Zoe Balasch

//clrleclezio.wix.com/clrleclezio

https://vimeo.com/110133559

Advertisements

Comments are closed.