El cos col·lectiu

CAT ENG ESP

“El cos col.lectiu” retorna la mirada referent al paisatge vitivinícola penedesenc i ens invita a reflexionar entorn als processos de construcció d’ identitats que es donen en certs territoris. Com ens identifiquem amb un territori? Com ens identifiquem amb la terra i amb el nostre entorn ? Aquesta creació és el resultat d’un treball site-specific que vaig desenvolupar a poble de Llorenç del Penedès en el marc del Simbiòtic . Simbiòtic és una iniciativa de CRA’P, Pràctiques de Creació Escènica per animar a participar a la població de Llorenç en els processos de creació dels deu artistes que varem participar en la mostra d’art plurisdisciplinar.

SIMBIÒTIC
Any:2011
Produït per Portal Nou i CRA’P, Pràctiques de Creació Escènica.
Col.laboració amb CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés
Idea, creació , interpretació : Zoe Balasch
Música en viu: Valentí Vall (violoncel)

http://www.cra-p.org/


THE COLECTIVE BODY

The performance The collective body reflects the look on the the wine landscape of the Penedès region and invites us to think about the process of construction of identities developed in certain territories. This performance is the result of a site-specific work developed in the village of Llorenç del Penedès within the frame work of “Simbiotic” . Simbiotic is an initiative of CRA’P , Performing Arts practices, to encourage the population of Llorenç to participate in the creative processes of ten artists who were involved in the multidisciplinary show.

SIMBIÒTIC
Year:2011
Produced by Portal Nou and CRA’P, Performing Arts practices
Collaboration with CeRCCa, Center of Creation and Research Casamarlés
Idea, choreography , interpretation : Zoe Balasch
Live music: Valentí Vall (chello)

http://www.cra-p.org/


EL CUERPO COLECTIVO

El cuerpo colectivo devuelve la mirada referente al paisaje vitivinicola de la región del Penedès y nos invita a reflexionar entorno a los procesos de construcción de identidades que se dan en ciertos territorios. Esta creación es el resultado de un trabajo site-specific que desarrollé en el pueblo de Llorenç del Penedès en el marco del Simbiòtic . Simbiòtic es una iniciativa de CRA’P, Pràctiques de Creació Escènica para animar a participar a la población de Llorenç en los procesos de creación de los diez artistas que participamos en la muestra de arte plurisdisciplinar.

SIMBIÒTIC
Año:2011
Producido por Portal Nou y CRA’P, Pràctiques de Creació Escènica.
Col.laboración con CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés
Idea, creación , interpretación : Zoe Balasch
Música en vivo: Valentí Vall (chello)

http://www.cra-p.org/

Advertisements

Comments are closed.