Cia. INUTER

CAT ENG ESP

Col.laboració amb la creadora escènica Sara Pons iniciem trobades i diàlegs i ens mou investigar entorn a la malaltia de la histèria i la seva corporalitat. Investiguem la construcció social d’aquesta malaltia estereotipada en els cossos de les dones. A partir d’aquesta recerca deconstruïm la seva significació corporal i trobem una poètica que ens sedueix . Com a resultat d’aquest procés presentem Inuter#1 a la mostra de dansa PLAY al Teatre de Cal Bolet de Vilafranca del Penedès en el marc del Festival Dansa També! Posteriorment presentem Chorea Lasciva a la Poderosa en el marc de la mostra IN-Formals.

inuter

Inuter#1

PLAY, Festival Dansa També!
Any: Abril 2009
Idea , Creació , interpretació : Cia. Inuter
Visuals:Sílvia Isaac
Música:
Sainko Namtchylak, Naked Spirit “From me to you”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Manipura”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Anahata”
Dead Can Dance Meditator Kadath

inuter1

Chorea Lasciva

IN-formals, La Poderosa,
Any: 2009
Idea , Creació Interpretació : Cia. Inuter
Visuals:Sílvia Isaac
Col.laboració: Olga Solà ( diapasons)
Música:
Sainko Namtchylak, Naked Spirit “From me to you”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Manipura”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Anahata”
Dead Can Dance Meditator Kadath

http://www.lapoderosa.es/

inuter2


Cia. INUTER

Collaboration with the performer and choreographer Sara Pons. Research about the hysteria disease and its physicality. We investigated the social construction of this stereotyped disease in women bodies . It’s a new interpretation on  the  histerya and its body language.  We found singular aesthetics  that inspired us for dancing. As a result of this process we presented Inuter #1 in the sample PLAY Dance at the Theatre Cal Bolet in Vilafranca in the frame of the Festival Dansa També !. Later we presented Chorea Lasciva at La Poderosa in the IN- Formals sample .

inuter

Inuter #1

PLAY, Festival Dansa També !
Year : 2009
Idea, creation, interpretation : Inuter Cia .
Visuals : Silvia Isaac
Music:
Sainko Namtchylak , Naked Spirit ” From me to you”
Michele Averard – Nestor Kornblum , Sounding of subtles bodies ” Manipura ”
Michele Averard – Nestor Kornblum , Sounding of subtles bodies ” Anahata ”
Dead Can Dance Meditator Kadath

inuter1

Chorea Lasciva

IN- formals, La Poderosa ,
Year : 2009
Idea, Creation, interpretation: Inuter Cia .
Visuals : Silvia Isaac
Collaboration of sound : Olga Solà ( forks )
Music:
Sainko Namtchylak , Naked Spirit ” From me to you”
Michele Averard – Nestor Kornblum , Sounding of subtles bodies ” Manipura ”
Michele Averard – Nestor Kornblum , Sounding of subtles bodies ” Anahata ”
Dead Can Dance Meditator Kadath

http://www.lapoderosa.es/

inuter2


Cía. INUTER

Col.laboración con la creadora escénica Sara Pons. Iniciamos encuentros y dialogos diversos y nos mueve investigar entorno a la enfermedad de la histeria y la su corporalidad. Investigamos la construcción social de esta enfermedad estereotipada en los cuepros de las mujeres. A partir de esta investigación deconstruim os su significación corporal y encontramos una poetica que nos seduce . Como resultado de este proceso presentamos Inuter #1, en la muestra de danza PLAY al Teatro Cal Bolet de Vilafranca del Penedès en el marco del Festival Dansa També!. Posteriormente presentamos Chorea Lasciva en la Poderosa en el marco de la mostra IN-Formals.

inuter

Inuter#1

PLAY, Festival Dansa També!
Año:2009
Idea , Creación, Interpretación : Cia. Inuter
Visuales:Sílvia Isaac
Música:
Sainko Namtchylak, Naked Spirit “From me to you”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Manipura”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Anahata”
Dead Can Dance Meditator Kadath

inuter1

Chorea Lasciva

IN-formals, La Poderosa,
Año: 2009
Idea , Creación, Interpretación : Cia. Inuter
Visuales:Sílvia Isaac
Colaboración sonido: Olga Solà ( diapasones)
Música:
Sainko Namtchylak, Naked Spirit “From me to you”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Manipura”
Michele Averard-Nestor Kornblum, Sounding of subtles bodies “Anahata”
Dead Can Dance Meditator Kadath

http://www.lapoderosa.es/

inuter2

Advertisements

Comments are closed.