Acció Directa

CAT ENG ESP

Any:2002 -2004

Acció Directa es defineix com un col.lectiu obert a la manifestació artística, compost per gent procedent de camps diversos fins al punt que cada projecte té una individualitat pròpia adoptant a vegades altres noms com Palosanto ,o bé, Amor al Arte. Els trets comuns són l’obra col.lectiva, la comunicació directa i una preferència per l’obra efímera i l’acció performàtica.

Presentacions :
-Recuperant memòries, Tiempo de Imágenes , Palacio Euskalduna, Museu Guggenheimm, Bilbao , Juny 2004
-AXIOMA Escola d’Art Gaspar Camps, Igualada , 2004
-Terra i Ferro (videodansa) 2004
-Just DataMeeting Festival , 2003
-Energy Control , 2003
-“El món dels problemes” col.laboració happening de pintures de Jordi Sanahuja, Verdú ,2003
-Por Amor al arte, Hot Blues, Igualada ,2002
-“Viste-me “ Palosanto (convocatòria per a joves dissenyadors)Outlet el Sifó, Igualada, 2002
-Instal.lació+Acció , El Sol , 2002
-Dansa i poesia, Antic Teatre, 2002

AXIOMA:Viatge a l’interior del procés creatiu

Axioma és en sentit filosòfic qualsevol veritat universal, en aquest cas l’ existència d’un escultor que construeix una peça de fang en presènca d’un públic. Amb la fusió de diferents llenguatges artístics viatgem dins la ment d’un escultor durant el seu procés de creació.
Idea i creació: Acció Directa
Música Experimental: Nexus
Visuals: Output Video
Escultura: Dani Cordero
Càmera:Núria Mañé
Performers: Maria Santfores, Ivan, Assum, Arantza, Zoe Balasch, Meritxell.
Instal.lació: Acció Directa
Any:2004

RECUPERANT MEMÒRIES

Festival Nuevas Imagenes, Palacio Euskalduna, Museu Gugenheimm, Bilbao.
Idea i creació:Acció Directa
Performers: Assun, Ivan, Maria Santfores, Arantza, Zoe Balasch,
Música: dj.Radu Popa
Visuals:out_put video
Poesia:Bego Ricart
Instal.lació: Cristina Llorens
Col.laboració: Balbina Sardà i Nuria Mañé

TERRA I FERRO (VIDEODANSA)

Performers: Ramon Tenias, Laura Tenais, Maria Santfores, Arantza, Zoe Balasch
Edició video: out_put video

VISTE-ME

Performance amb interacció de la dansa, la música, el disseny i les arts plàstiques en motiu de la Convocatòria del Sifó per a joves dissenyadors de moda. Igualada

EL MÓN DELS PROBLEMES

Performance en motiu de l’exposició- Happening de l’artista i pintor Jordi Sanahuja en el Castell de Verdú


ACCIÓ DIRECTA

Year:2002-2004

Direct Action is defined as an artistic group open to the artistic expression, composed of people from various fields . Each project has its own individuality sometimes adopting other names like , Palosanto or Por amor al arte. The commonalities are the collective work, direct communication with the public and a preference for the ephemeral work and performative actions.

Presentations:
-Recuperando Memorias, Tiempo de Imagenes, Euskalduna Palace, Guggenheimm Museum, Bilbao, June 2004
-AXIOMA School of Art Gaspar Camps, Igualada, 2004
-Terra i Ferro (video dance) 2004
-Just DataMeeting Festival, 2003
-Energy Control, 2003
– “El món dels problemes” happening of paintings from Jordi Sanahuja, Verdú, 2003
-“Por amor al arte”, Hot Blues, Igualada, 2002
– “Dress-me” Palosanto (call for young designers) Outlet Sifo, Igualada, 2002
-Instalation + Action, El Sol, 2002
-Dance and poetry, Antic Teatre, 2002

AXIOMA : Journey into the creative process.

Axiom is a philosophical sense, any universal truth. In this case the existence of a sculptor who builds a piece of clay. With the fusion of different artistic languages we travel inside the mind of a sculptor in his creative process .
Idea and creation: Acció Directa
Experimental Music: Nexus
Visual : Out_put Video
Sculpture: Dani Cordero
Camera: Nuria Mañé
Performers : Maria Santfores , Ivan , Assum , Arantza , Meritxell , Zoe Balasch ,
Instal.lación : Acció Directa
Year : 2004

RECUPERANDO MEMORIES
New Images Festival ,Euskalduna Palace, Gugenheimm Museum , Bilbao.
Idea and creation: Acció Directa
Performers : Assun , Ivan , Maria Santfores , Arantza , Zoe Balasch ,
music:dj radu popa
visual :out_put video
Poetry: Bego Ricart
Instalation : Cristina Llorens
Colaborations photography and video: Balbina Sardà , Nuria Mañé

TERRA I FERRO (VIDEODANCE)

Performers: Ramon Tenias, Laura Tenais, Maria Santfores, Arantza, Zoe Balasch
Video edition: Out-put video

VISTE-ME

Performance about the interaction between dance, music, design and visual arts on the occasion of the Call for young fashion designers of the Sifó .Igualada

EL MÓN DELS PROBLEMES

Performance on the occasion of the exhibition-happening of the artist and painter Jordi Sanahuja at the Castel of Verdú.


ACCIÓ DIRECTA

Año:2002 -2004

Acció Directa se define como un colectivo abierto a la manifestación artística, compuesto por gente procedente de campos diversos hasta el punto que cada proyecto tiene una individualidad propia adoptando a veces otros nombres com Palosanto ,o bien, Amor al Arte. Los puntos en común son la obra colectiva, la comunicación directa cn el público y una preferencia por la obra efímera y la acción performatica.

Presentaciones :
-Recuperando memorias, Tiempo de Imágenes , Palacio Euskalduna, Museuo Guggenheimm, Bilbao , Junio 2004
-AXIOMA Escuela de Arte Gaspar Camps, Igualada , 2004
-Terra y Ferro (videodanza) 2004
-Just DataMeeting Festival , 2003
-Energy Control , 2003
-“El món dels problemes” col.laboración happening de pinturas de Jordi Sanahuja, Verdú ,2003
-Por Amor al arte, Hot Blues, Igualada ,2002
-“Viste-me “ Palosanto (convocatoria para jóvenes diseñadores) Outlet el Sifó, Igualada, 2002
-Instal.lación+Acción , El Sol , 2002
-Danza y poesia, Antic Teatre, 2002

AXIOMA:Viaje al interior del proceso creativo

Axioma es en sentido filosofico cualquier verdad universal, en este caso la existencia de un escultor que construye una pieza de barro en presencia de un público. Con la fusión de diferentes lenguajes artísticos viajamos dentro de la mente de un escultor durante su proceso de creación.
Idea y creación: Acció Directa
Música Experimental: Nexus
Visuales: Output Video
Escultura: Dani Cordero
Camara:Núria Mañé
Performers: Maria Santfores, Ivan, Assum, Zoe Balasch, Arantza, Meritxell
Instal.lación: Acció Directa
Año:2004

RECUPERANDO MEMORIAS

Festival Nuevas Imagenes, Palacio Euskalduna, MuseO Gugenheimm, Bilbao.
Idea y creación:Acció Directa
Performers: Assun, Ivan, Maria Santfores, Arantza, Zoe Balasch,
Música:dj. Radu Popa
Visuales: out_put video
Poesia:Bego Ricart
Instal.lación: Cristina Llorens
Col.laboración fotografía y video: Balbina Sardà, Núria Mañé

TERRA I FERRO (VIDEODANZA)

Performers: Ramon Tenias, Laura Tenais, Maria Santfores, Arantza, Zoe Balasch
Edició video: out_put video

VISTE-ME

Performance con interacción de la danza, la música, el diseño y las artes plásticas en motivo de la Convocatoria del Sifó para jóvenes diseñadores de moda. Igualada

EL MÓN DELS PROBLEMES

Performance en motivo de la exposición-happening del artista i pintor Jordi Sanahuja en el castillo de Verdú

Advertisements

Comments are closed.